Komplexní lékařská péče

Srdce se stetoskopem. praktický lékař, Plzeň, Mudr. Zuzana ProtivováV naší ordinaci poskytujeme všem pacientům komplexní zdravotní péči včetně preventivních prohlídek, předoperačních vyšetření, ošetření akutních pooperačních ran, včetně ošetřování drénů. Provádíme povinné a nepovinné očkování a odběry biologického materiálu nutné pro určitá vyšetření. S pacienty se snažíme aktivně komunikovat, což nám pomáhá odkývat skryté příčiny obtíží, které mnohdy pacient podceňuje a které bývají příčinou například vysokého krevního tlaku. Před každým vyšetřením, které sami provádíme nebo pacienty na tyto vyšetření odesíláme, instruujeme, uklidňujeme je a dodáváme jim klid a pocit sebejistoty.

Posudková činnost

Posudková činnost je nedílnou součástí léčebně preventivní péče. Týká se zejména posuzování způsobilosti k práci. To znamená provádění vstupních lékařských prohlídek u pacientů, kteří nastupují no nového zaměstnání a jejich zaměstnavatel nemá závodního lékaře, dále je to vystavování a ukončování pracovní neschopnosti, vydávání potvrzení pro získání řidičského nebo profesního osvědčení, zbrojního průkazu, zdravotního průkazu, potvrzení ke studiu, potvrzení žádosti příspěvku o péči, mobilitu, průkazky ZTP apod. Do naší kompetence patří vypisování žádostí o lázeňskou léčbu, předávat  správě sociálního zabezpečení podklady o zdravotním stavu pacienta za účelem přiznání jednotlivých stupňů invalidního důchodu atd.

Odběry biologického materiálu – laboratorní vyšetření

Odběr biologického materiálu je důležitý pro určení správné diagnózy a pro následnou léčbu pacienta. Biologickým materiálem jsou všechny tělní tekutiny a výměšky lidského těla, které lze od pacienta získat. Cílem tohoto vyšetření je obdržet spolehlivý výsledek, aby mohla být zahájena nejvhodnější léčba. Biologickým materiálem je krev, moč, stolice, sekrety z ran, výpotky, vzorky tkání apod. Jsme si vědomi toho, že každý takovýto odběr je pro nemocného určitou psychickou a mnohdy i fyzickou zátěží, proto je provádíme přesně podle stanovených podmínek a v nezbytně potřebném čase. Přesně odebraný materiál, bez zbytečného prodlení, je odesílán do příslušné laboratoře a po jeho vyšetření a zhodnocení obdržíme výsledky, se kterými pacienta seznámíme.

Odběry krve provádíme ráno, je nutné, aby pacient přišel na vyšetření na lačno, ráno před odběrem může konzumovat jen vodu nebo neslazený čaj. 24-48 hodin před odběrem není vhodné provádět vysokou fyzickou aktivitu, silovou nebo vytrvalostní zátěž. Vhodné je zachovat každodenní fyzickou aktivitu. Jelikož i potrava může ovlivnit výsledky laboratorního vyšetření, doporučuje lačnění v délce 10-12 hodin, to se ovšem netýká tekutin, neboť dehydratace může případně zhoršit krevní odběr, kdy výsledky mohou být výrazně zkresleny. Je tedy nutné, aby pacient dodržoval pitný režim, ale vyvaroval se sladkých tekutin a alkoholu. Určitý podíl na zkreslení výsledků mohou mít i některé léky. V těchto případech pacienta upozorníme, že na určitou dobu vysadí lék, který by mohl nález výrazně ovlivnit.

Pro většinu močových vyšetření je nejvhodnější první ranní moč, neboť její pozdější odběr může již být ovlivněn příjmem tekutin, potravy ale i pohybem. Je nezbytné, aby pacient moč přinesl v čisté, vymyté a dobře uzavíratelné nádobce, ve které nesmí být zbytky mycích prostředků, které by zkreslily výsledky chemické analýzy. V moči se běžně zjišťuje pH, bílkovina, glukóza, hemoglobin, ketolátky a žlučová barviva. Tyto látky se samozřejmě vyskytují i v moči zdravých osob, ale v tak malém množství, které nelze běžnou zkouškou prokázat.

Vyšetření na okultní krvácení ve stolici

Pacienta poučíme o způsobu a odběru množství vzorku, neboť odběr stolice musí být proveden podle přesně stanoveného návodu.

Výtěry a stěry

Výtěry a stěry se provádějí sterilními tampony a mají zásadní význam pro určení správné diagnózy a pro včasné a účinné léčení. Provádíme výtěry z krku, z nosu, z ucha, stěry z ran a povrchových defektů kůže apod.