Preventivní prohlídky

preventivní prohlídka. praktický lékař, Plzeň, Mudr. Zuzana ProtivováPoskytování lékařské péče je úzce spjato s prevencí. Každý z nás by si měl uvědomit, že naše zdraví je to nejcennější co máme a podle toho by jsme o něj měli také pečovat. V posledních letech se silně rozmáhá výskyt civilizačních chorob, jako jsou obezita, ateroskleróza, cukrovka a další. Tyto nemoci prokazatelně zhoršují výkonnost a zkracují život. Preventivními prohlídkami se dá riziko těchto onemocnění podstatně oddálit i snížit a předejít tak vážným následkům. Prevenci by teď každý pacient měl brát jako součást péče o své zdraví. I když se cítíte zdraví, nepodceňujte vyšetření, které může oddálit závažné onemocnění ještě ve stádiu, kdy je léčitelné.

Po dovršení 19 let, se každý pacient musí zaregistrovat v ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, její součástí je doplnění osobní, rodinné a pracovní anamnézy. Rodinná anamnéza je zaměřena na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze ( vysoký krevní tlak) a diabetu. V rámci preventivní prohlídky provádíme laboratorní a fyzikální vyšetření, změříme krevní tlak, pohmatem štítnou žlázu, poklepem a poslechem srdce a plíce, zkontrolujeme stav žil a tepen na dolních končetinách. Pacienty zvážíme, změříme, orientačně vyšetříme zrak i sluch.

Přečtěte si v našem přehledu na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok:

Na bezplatnou preventivní prohlídku má každý pojištěnec právo jednou za dva roky.

V rámci organizovaných programů screeningu zhoubných nádorů se provádí:

– vyšetření prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích u žen, které dovršily věk 45 let jedenkrát za dva roky,

–  vyšetření tlustého střeva a konečníků prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice pro pacienty od 50 do 55 let věku jednekrát ročně, od 55 let jedenkrát za dva roky.

Další možnost je provedení screeningové kolonoskopie jedenkrát za deset let.

Dále doporučujeme:

–  vyšetření děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla dívek a žen od 15 let věku jedenkrát ročně.

–  vyšetření EKG od 40 let věku vždy ve čtyřletých intervalech,

–  po dovršení  45 let se provádí kontrola hladiny cukru v krvi,

–  v 18,40,50 a 60 letech se provádí vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

Doporučená prevence

Naším snahou je, působit na občany, aby o své zdraví pečovali, protože jen zodpovědným přístupem ze stran pacientů je možné si uchovat pevné zdraví co možná nejdéle. Každý z nás si musí plně uvědomit, že své zdraví a svůj život má plně ve svých rukou. Zdravotní stav každého ovlivňuje i prostředí, ve kterém žijeme, tyto faktory sami sice neovlivníme, ale co každý může pro své zdraví udělat je, že bude dodržovat pevné hygienické návyky, neboť podceňování osobní hygieny často vede k infekčním chorobám. Podceňována by ani neměla být relaxace a odpočinek a pohyb na čerstvém vzduchu. Mezi negativní faktory, které ovlivňují zdraví, jsou kouření, přemíra alkoholu, nedostatek čerstvé zeleniny a ovoce, nadváha či přemíra živočišných tuků ve stravě. Jen dodržováním prevence se dá upevnit zdraví a zabránit vzniku nemocí.